Varia

Nieuwe pensioenafspraken

Het kabinet heeft eind mei met werkgevers- en werknemersverenigingen een principeakkoord afgesproken over de pensioenleeftijd en de AOW. Belangrijke afspraken uit dit akkoord zijn:

  1. De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Tot eind 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden en pas per 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67. Daarna zal de AOW-leeftijd stijgen met 8 maanden per kalenderjaar (in plaats van, zoals nu, met 1 jaar per kalenderjaar)
  2. Voor werknemers in zware beroepen komt de mogelijkheid van een vroegpensioen weer terug. Werkgevers- en werknemersverenigingen moeten nog bepalen voor wie deze regeling geldt. Het kabinet zal de wet zo aanpassen dat in deze aangewezen gevallen de werkgever niet de gebruikelijke extra heffing van 52% hoeft te betalen die normaal verschuldigd is wanneer de werknemer voor de AOW-leeftijd ophoudt met werken.
  3. Pensioen wordt flexibeler. Het is de bedoeling dat iedereen een deel van zijn pensioenkapitaal kan opnemen op de dag dat hij/zij met pensioen gaat. Bovendien wordt de pensioenregeling persoonlijker door flexibiliteit toe te staan in de uitkeringen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Ook werd bekend dat de overheid alle zelfstandigen wil verplichten zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Begin 2020 moeten de sociale partners hiervoor met een voorstel komen.

Aandelenopties bij start-ups aantrekkelijker

Sinds begin 2018 biedt de loonbelasting speciaal voor start-ups (starters met een WBSO-verklaring) de mogelijkheid een deel van het salaris in de vorm van een aandelenoptie te geven. Het moment van heffing is het moment waarop de werknemer de aandelenoptie verkoopt of zijn optie gebruikt om aandelen aan te schaffen. Op dat moment mag 25% van het voordeel met een maximum van € 50.000 buiten de heffing blijven.

Staatssecretaris Snel (Financiën) heeft laten weten dat hij deze faciliteit wil uitbreiden, zodat het moment van heffing wordt uitgesteld tot een later moment, namelijk tot het tijdstip dat de start-up wel over geld beschikt, zoals bij een beursgang. Het is de bedoeling dat op Prinsjesdag hierover meer duidelijk wordt