1. Tarieven

De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.

1.1       Tarieven Box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,10% naar 37,07%. Ook wordt de tariefschijf verlengd naar € 69.398 (€ 68.507 in 2021). De tweede tariefschijf blijft gelijk.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2022
Belastbaar inkomen meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2022 (%) 
1e schijf 69.398 37,07
2e schijf 69.398 49,50

1.2      Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2022 wordt de algemene heffingskorting iets verhoogd. Het afbouwpercentage van de arbeidskorting wordt verlaagd van 6% naar 5,86%.

Heffingskortingen 2021 (€) 2022(€)
Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 2.837 2.874
Arbeidskorting (maximaal) 4.205 4.260
Jonggehandicaptenkorting 761 771
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting 2.815 2.534
Ouderenkorting (maximaal) 1.703 1.726
Alleenstaandeouderenkorting 443 449
Afbouwpercentage van de arbeidskorting 6% 5,86%

1.3      Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. Met de zelfstandigenaftrek verlaagt u het bedrag waarover u inkomstenbelasting bent verschuldigd. De zelfstandigenaftrek wordt opnieuw verder afgebouwd. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 € 6.310 (€ 6.670 in 2021). Uiteindelijk wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 3.240 in 2036.

1.4      Tarieven Box 2 – Aanmerkelijk belang

Het tarief in Box 2 is in 2022 hetzelfde als in 2021: 26,9%. Het tarief van 26,9% geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé en de winst bij verkoop van aandelen.

1.5      Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen

Het tarief van Box 3 blijft in 2022 gelijk aan het huidige tarief van 31%. Het heffingsvrij vermogen wordt iets verhoogd, naar € 50.650. De schijven blijven gelijk. Deze zijn in 2022:

  • Van € 50.000 tot € 100.000 (schijf 1)
  • Van € 100.000 tot € 1.000.000 (schijf 2)
  • Vanaf € 1.000.000 (schijf 3)

1.6      Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven gelijk. De vorig jaar aangekondigde verlenging van de tariefschijf is opgenomen in het Belastingplan. Het tarief van 25% gaat in 2022 gelden bij winsten hoger dan € 395.000.

Vennootschapsbelasting   2021    2022
Winst tot € 245.000 in 2021/
€ 395.000 in 2022
15,0% 15,0%
Winst vanaf € 245.000 in 2021/
€ 395.000 in 2022
25,0% 25,0%