Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning

Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2019 bedraagt deze vrijstelling € 102.010. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn (als de schenking gespreid plaatsvindt, moet op alle momenten aan deze voorwaarde worden voldaan). Degene die de schenking ontvangt, moet deze gebruiken voor de eigen woning. Het gaat om de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van de eigen woning.

Tip!
De schenking leidt bij u tot een lager belastbaar vermogen in box 3. Schenkt u nog in 2019, dan bespaart u in 2020 belasting in box 3.

Let op!
Heeft u in 2015 of 2016 eenmalig een bedrag voor de eigen woning onder de verhoogde schenkingsvrijstelling geschonken (maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) aan uw zoon of dochter, en ook in 2017 maar niet in 2018? En heeft u in 2017 niet uw maximale vrijstelling gebruikt? Dan mag u het restant van de vrijstelling van 2017 nog gebruiken in 2019. Heeft u in 2015 of 2016 eenmalig een bedrag voor de eigen woning onder de verhoogde schenkingsvrijstelling geschonken (maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) aan uw zoon of dochter, en ook in 2018 maar niet in 2017? En heeft u in 2018 niet uw maximale vrijstelling gebruikt? Dan mag u het restant van de vrijstelling van 2018 nog gebruiken in 2019 en 2020. De regeling van compensatie en aanvullingen van schenkingen in het verleden is complex. Voor vragen hieromtrent kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.