Pensioen

Nederland heeft volgens het regeerakkoord een sterk pensioenstelsel. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben echter ook kwetsbaarheden blootgelegd. Het kabinet wil daarom het pensioenstelsel gaan hervormen. Ze wil daarbij aansluiting zoeken bij de voorstellen zoals die eerder zijn gedaan door de SER in 2015 en 2016.

De SER komt op korte termijn met een voorstel, waarbij rekening gehouden wordt met het volgende:

  • Een verplichte leeftijdsonafhankelijke premie.
  • Pensioen blijft een levenslange uitkering.
  • Ontwikkeling van een nieuw pensioencontract met bijvoorbeeld een persoonlijk pensioenvermogen.
  • Invoering van een collectieve buffer, waarin overrendementen worden gestald die kunnen worden ingezet bij onvoorziene omstandigheden.
  • Meer keuzevrijheid voor deelnemers.
  • Adequate dekking voor het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • Goede overgangsregeling van het oude naar een nieuw pensioenregime.