Overige maatregelen

Het kabinet heeft naast de hiervoor genoemde (fiscale) voorstellen ook nog andere plannen gepresenteerd die wellicht voor u van belang kunnen zijn.

8.1     Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen nu onder voorwaarden een onbelaste onkostenvergoeding van maximaal € 1.500 per kalenderjaar ontvangen. Deze vergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar € 1.700 per kalenderjaar.

8.2     Beleggingsinstellingen

Door afschaffing van de dividendbelasting mogen beleggingsinstellingen niet meer direct beleggen in vastgoed.

8.3     Eigen risico zorg

Het eigen risico bij zorgverzekeringen wordt gedurende de kabinetsperiode (2017–2021) bevroren op minimaal € 385. De zorgpremie kan daardoor wel gaan stijgen.

8.4     Collegegeld

Het collegegeld wordt voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) gehalveerd. Om aanwas van leraren te stimuleren wordt het collegegeld voor PABO-opleidingen de eerste twee jaar gehalveerd.

8.5     Verlichting regeldruk en administratieve lasten

Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd, zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt.

8.6     Emissieloze auto’s

Het streven van het kabinet is om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. De uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. In het regeerakkoord is niet opgenomen op welke wijze de uitfasering in lijn wordt gebracht met die ambitie.