In 2020 start de nieuwe KOR

De KOR wordt in 2020 gewijzigd. De nieuwe KOR is straks een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Ondernemers met een lagere omzet dan € 20.000 kunnen hiervoor kiezen. De regeling is dus niet verplicht. De keuze voor de nieuwe KOR houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van de administratieve verplichtingen die zijn gekoppeld aan de btw. U verliest daarom ook uw recht op btw-aftrek. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Ondernemers die hebben gekozen voor de nieuwe KOR en die vervolgens in de loop van enig jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, worden vanaf dat moment weer btw-plichtig. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar.

Let op!
De deadline om de nieuwe KOR per 1 januari 2020 toe te passen, is inmiddels verstreken (d.d. 20 november 2019). U kunt zich nu ook nog aanmelden. De nieuwe KOR gaat dan echter op z’n vroegst in op 1 april 2020.