Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2019 uw kinderen belastingvrij € 5.428 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.173.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.040;
  • € 54.246 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 102.010 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op!
De eenmalige schenking van € 102.010 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking.

Tip!
Schenkt u nog in 2019, dan vermindert de schenking uw vermogen in box 3, wat bij u tot belastingbesparing leidt.