Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2020 uw kinderen belastingvrij € 5.515 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.208.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.457;
  • € 55.114 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 103.643 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op!
De eenmalige schenking van € 103.643 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking.

Tip!
Schenkt u nog in 2020, dan vermindert de schenking uw vermogen in box 3, wat bij u tot belastingbesparing leidt.

Let op!
Vanwege de coronacrisis wordt zowel de vrijstelling voor kinderen als die voor kleinkinderen en derden in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd. Dit betekent dat de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in 2021 € 6.604 gaat bedragen en voor schenkingen aan kleinkinderen en derden € 3.244. De verhoging wordt in 2022 weer teruggedraaid.