Eigen woning

2.1     Beperking hypotheekrenteaftrek

Het tarief in de inkomstenbelasting bestaat vanaf 1 januari 2019 uit twee tarieven. De wens van het kabinet is om alle aftrekposten die in de inkomstenbelasting bestaan, versneld naar het tarief van de eerste schijf te brengen. Aftrekposten die vallen in de tweede schijf van 49,5% worden in aftrek gebracht tegen het tarief dat geldt voor de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%.

Dit betekent voor de aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten in de inkomstenbelasting dat de tarieven als volgt dalen:

aftrekbeperking aftrekposten                                                                         (zoals hypotheekrente en zorgkosten)
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37%

 2.2     Verlaging eigenwoningforfait

Ter compensatie van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd met 0,15%.

2.3     Geleidelijke afschaffing aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Momenteel wordt als een belastingplichtige geen eigenwoningschuld heeft, het eigenwoningforfait niet bij het inkomen opgeteld. Deze regeling is in 2005 ingevoerd om woningbezitters te stimuleren om hun schuld voor de eigen woning af te lossen.

Het voorstel is om deze regeling in 30 jaar met gelijke stappen af te schaffen.