Disclaimer

De informatie verzonden in of met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mail bericht niet goed is ontvangen wordt de geadresseerde verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden en wordt geacht onrechtmatig te zijn. Zonder toestemming van de Kruijff accountants b.v. is vermenigvuldiging, verspreiding, openbaarmaking en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht noch voor tijdige ontvangst daarvan. Ook staan wij niet in voor de juistheid van de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op in dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.