Auto: wijzigingen bijtelling

  1. Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waar ook privé mee wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Alleen voor nieuwe auto’s met geen CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Voor nieuwe auto’s gelden vanaf 2017 dan ook de volgende percentages:

CO2-uitstoot (gr/km) Bijtelling
0 4%
Meer dan 0 22%

De percentages in bovenstaande tabel gelden alleen voor nieuwe auto’s. Een nieuwe auto wordt  vanaf 2017 gedefinieerd als een auto met een datum eerste toelating op de weg (DET) van 1 januari 2017 of later. Door deze definitie wordt een auto met een DET van vóór 2017 die vanaf 2017 uit het buitenland wordt geïmporteerd, niet aangemerkt als nieuwe auto.

 

  1. Overgangsrecht bijtelling privégebruik auto voor nieuwe auto’s

Voor nieuwe auto’s (auto’s met een datum eerste toelating op de weg (DET) van 1 januari 2017 of later) waarvoor een bijtelling geldt van 4%, blijft deze bijtelling gedurende 60 maanden na de maand van DET van de auto van kracht.

 

  1. Overgangsrecht bijtelling privégebruik auto voor bestaande auto’s

Voor op 31 december 2016 bestaande auto’s is het overgangsrecht met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Tot en met 2016 golden nog verschillende overgangsregimes die er grofweg op neerkwamen dat gedurende 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst op kenteken was gezet, eenzelfde bijtellingspercentage van kracht was waarna een nieuwe termijn van 60 maanden in ging tegen het op dat moment geldende bijtellingspercentage. Daarnaast was er in sommige gevallen zelfs onbeperkt overgangsrecht.

Deze 60 maandensystematiek van het overgangsrecht is vanaf 1 januari 2017 nog maar mogelijk voor maximaal 1 termijn van 60 maanden. Na deze periode van 60 maanden wordt per jaar beoordeeld of er een lagere bijtelling kan worden toegepast aan de hand van de dan geldende wettelijke bepalingen.

Voor auto’s met een datum eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016, bedraagt de bijtelling standaard 25%. Deze bijtelling is niet beperkt tot een periode van 60 maanden maar geldt onbeperkt. Voor op 31 december 2016 bestaande auto’s kunt u dus geen gebruik maken van het algemene bijtellingspercentage van 22%, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2017.