3. Verduurzaming

Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de bpm.

3.1      Wederom hogere bijtelling voor elektrische auto

Al jaren wordt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs verhoogd. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 16%. In 2021 was dit nog 12%.

De maximale cataloguswaarde waarover deze lage bijtelling wordt verleend (de Tesla-taks), wordt vanaf 2022 verlaagd. Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 35.000? Dan geldt voor het bedrag daarboven het normale bijtellingspercentage van 22%.

Voorbeeld
Als de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. Wanneer dezelfde auto pas in 2022 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling € 1.842.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 17% in 2025 en 22% in 2026. Ook daalt de maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt: naar € 30.000 vanaf 2023.

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum van eerste toelating.

3.2      Verhoging bpm

De te betalen bpm wordt aan de hand van de CO2-uitstoot van een personenauto vastgesteld. Voor auto’s die meer CO2 uitstoten, moet meer bpm worden betaald. Aangezien auto’s steeds zuiniger worden, loopt de belastingopbrengst van de bpm terug. Om de belastingopbrengst van de bpm te verhogen, gaan de tarieven omhoog.

Ook de komende jaren wordt de bpm verhoogd. Die verhoging wordt gekoppeld aan de verwachte ‘vergroening’ van nieuwe automotoren en bedraagt 2,3%.

3.3      Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze bedrijfsmiddelen worden jaarlijks in de Milieulijst gepubliceerd.

De milieu-investeringsaftrek kent op dit moment drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Deze percentages worden per 1 januari 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Met deze verhoging wil het kabinet bedrijven stimuleren om te (blijven) investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.